0
(0 đánh giá)

Thẻ tín dụng là một công cụ thanh toán tiện lợi, nhưng cũng có những các loại phí thẻ tín dụng mà chủ thẻ cần đặc biệt quan tâm. Các loại phí thẻ tín dụng thường gặp đó là:


- Phí thường niên: là khoản phí mà ngân hàng thu từ chủ thẻ để duy trì tài khoản thẻ. Phí này có thể được miễn hoặc giảm nếu chủ thẻ đạt được mức chi tiêu nhất định trong năm.

- Phí rút tiền mặt: là khoản phí mà ngân hàng thu khi chủ thẻ rút tiền mặt từ thẻ tín dụng. Phí này thường cao hơn phí rút tiền từ thẻ ghi nợ và được tính theo tỷ lệ phần trăm của số tiền rút.

- Phí trễ hạn: là khoản phí mà ngân hàng thu khi chủ thẻ không thanh toán đầy đủ hoặc ít nhất là số tiền tối thiểu trong kỳ hạn thanh toán. Phí này cũng được tính theo tỷ lệ phần trăm của số tiền nợ và có thể ảnh hưởng đến điểm tín dụng của chủ thẻ.

- Phí vượt hạn mức: là khoản phí mà ngân hàng thu khi chủ thẻ chi tiêu vượt quá hạn mức được cấp. Phí này có thể làm giảm khả năng sử dụng thẻ và cũng ảnh hưởng đến điểm tín dụng của chủ thẻ.

#các_loại_phí_thẻ_tín_dụng, #daohanthe365, #Đáo_Hạn_Thẻ_365Xem thêm: https://cungcap.net/moi-thong-tin-ve-mien-lai-45-ngay-the-tin-dung-ma-ban-can-biet