Thêm bạn
Bác sĩ Nhạn Chuyên nâng mũi

Tham gia 7 Tháng trước

Bài đăng
1 Bác sĩ Nhạn chuyên nâng mũi
Bác sĩ Hồ Phi Nhạn là Bác sĩ tốt nghiệp chính quy ở Đại học Y Dược Tp.HCM, cũng như đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tạo Hình – Thẩm Mỹ. Mà cụ thể ở đây chính là phẫu thuật thẩm mỹ m...